Uusi raportti: Suomen pelialan positiivinen kehitys jatkui myös 2020

Pelialan etujärjestö Neogames on julkaissut uuden raportin, jonka mukaan Suomen pelialan liikevaihto kasvoi viime vuonna yhdeksän prosenttia ja ala on selvinnyt pandemiasta toistaiseksi kohtuullisen hyvin.

Suomen peliala ylsi vuonna 2020 jo kuudennen kerran yli kahden miljardin euron liikevaihtoon. Vuoden 2020 liikevaihto kasvoi edellisvuodesta yhdeksän prosenttia 2,4 miljardiin euroon ja tulosta syntyi peräti puoli miljardia euroa.

“Useita muita luovia aloja vakavasti häirinnyt pandemia ei vielä viime vuonna vaikuttanut pelialaan, koska peleillä on maailmanlaajuinen digisisältöjä janoava asiakaskunta eivätkä pelit ole sidottuja aikaan tai paikkaan”, kommentoi Neogamesin johtaja KooPee Hiltunen. “Toki pelialakin on pandemiasta jonkin verran kärsinyt. Etätyö on ollut haastavaa, mutta mahdollista. Studioiden määrä on lievässä laskussa, vaikka kaikki muut mittarit ovatkin positiivisia. Pelialalle on myös tyypillistä, että vaikutukset ovat välillisiä ja pitkän aikavälin vaikutuksia, joita ei oikeastaan voi vielä arvioida. Tällaisia ovat esimerkiksi kuluttajien ostovoiman lasku.”

Vuonna 2020 pelialan aiemmat haasteet jatkuivat ja korostuivat joiltain osin. Pula osaavasta työvoimasta ja etätyön haasteet sekä luovassa työssä että liiketoiminnan kehittämisessä ovat aiheuttaneet viivytyksiä ja vaikeuksia uusien pelien valmiiksi saattamisessa. Täysin uusia pelejä syntyi vuonna 2020 noin sata.

Liikkumisen ja kokoontumisen rajoitukset ovat lisänneet digisisällön kuluttamista. Tähän tarpeeseen Suomen peliala on kyennyt vastaamaan hyvin. Suomen pelialan “keskiluokka” onkin kasvanut merkittävästi ja vuoden 2020 lopussa Suomen kahdesta sadasta pelistudiosta peräti 46 studiota ylsi jo yli miljoonan euron liikevaihtoon. Se on 12 studiota enemmän kuin edellisen raportin tarkasteluvuonna 2018.

Suomalainen peliala työllisti 3 600 työntekijää vuonna 2020. Näistä 28 prosenttia oli ulkomaalaisia ja 22 prosenttia naisia. Runsaan vuoden sisällä pelialalle odotetaan tarvittavan 400 – 1 000 uutta työntekijää. Monenlaisten luovien tekijöiden työpanosta tarvitaan yhä enemmän niin pelistudioissa kuin alihankkijoillakin.

“Suomen pelialalla menee verrattain hyvin ja se on myös merkittävä veronmaksaja”, kommentoi Neogamesin johtaja KooPee Hiltunen. “Maailmanlaajuisesti pelialalla riittäisi silti tilaa nopeampaankin kehitykseen. Suomen pelialan liikevaihto on vakiintunut viime vuosien runsaaseen kahteen miljardiin euroon. Seuraava kehitysaskel on täysin mahdollinen. Se voitaisiin ottaa ripeästi työvoiman saatavuutta ja muita panoksia lisäämällä. Suomi on edelleen maailmanlaajuisesti erittäin houkutteleva peliteollisuuden keskus.”

Suomen pelialan interaktiivinen raportti
Neogames on julkaissut pelialan kattavan raportin uudessa muodossa. Interaktiivisena sivustona julkaistu raportti on selkeästi jaoteltu ja visuaalisesti näyttävä kokonaisuus, jonka tiedot on kerätty Suomen pelialan toimijoilta poikkeuksellisen laajasti. Tietoja on kerätty myös haastattelemalla peräti 134 suomalaista pelistudiota. Suomen pelialan tuore raportti löytyy uudesta osoitteesta www.playfinland.fi.

No Responses

    Vastaa